THÔNG TIN THANH TOÁN

Để thuận tiện trong việc thanh toán, quý khách có thể chuyển khoản thanh toán vào 1 trong các số tài khoản sau của chúng tôi

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Trần Ngọc Để

STK: 0531002484470

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

Ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: Trần Ngọc Để

STK: 187142659

Chi nhánh: Maximark Cộng Hòa

Ngân hàng: Maritime Bank

Chủ tài khoản: Trần Ngọc Để

STK: 04410113947036

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

Ngân hàng: Sacombank

Chủ tài khoản: Trần Ngọc Để

STK: 060101060856

Chi nhánh: Hồ Chí Minh